Orrialdea entzun

Web mapa

Gardentasuna Compliance Defentsa bulegoa Hornitzaileak Enpresa Ataria Ekoiztetxeen Ataria Kontratatzailearen profila EITB enplegua
Komertziala

Telebista, Irrati eta Interneteko tarifak eta Programen kopiak.

Egoitzak eta korrespontsaliak

EITBren egoitzak eta korrespontsaliak.

Aliantzak eta errekonozimenduak

Sariak eta aliantzak.

Bisitak EITBn Open Data

Gardentasun atariko dokumentuak

Informazio-eremua

Informazio publikorako sarbidea

ARGITARATU BEHARREKO INFORMAZIOA LEGEAREN ARABERA SAILA INFORMAZIOA ESTEKA
Informazio publikorako sarbidea Gardentasuna Informazio publikorako sarbidea https://www.gardena.euskadi.eus/informazioa-gardena/-/informazio-publikora-sartzeko-eskubidea/

Erakunde, antolakuntza eta plangintza

ARGITARATU BEHARREKO INFORMAZIOA LEGEAREN ARABERA SAILA INFORMAZIOA ESTEKA
Antolakuntza-funtzioak Aurkezpena eta antolaketa Enpresa egitura https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?TvKRw99PN4TACnC59vdkVg==
Organigrama eguneratua, organo ezberdinetako buruak identifikatzen dituena Aurkezpena eta antolaketa Gobernu Organoak | Administrazio Kontseilua | Organigrama zuzendaritza maila https://www.eitbtaldea.eus/gardentasuna/aurkezpena-antolaketa.php
Arduradunen profila eta ibilbide profesionala Aurkezpena eta antolaketa EITBko goi-karguen profil profesionala https://www.eitbtaldea.eus/gardentasuna/aurkezpena-antolaketa.php
Entitateko karguen eta goi-zuzendarien urteko ordainsariak Aurkezpena eta antolaketa Goi-kargudunen ordainsariak https://www.eitbtaldea.eus/gardentasuna/aurkezpena-antolaketa.php
Karguak uzteagatik jasotako kalte-ordainak Aurkezpena eta antolaketa Zuzendarien kalteordainak https://opendata.euskadi.eus/katalogoa/-/sozietate-eta-erakunde-publikoetako-zuzendarien-kalteordainak-2006tik-hona/
Kargu publikodunen ondasun eta jardueren adierazpenak Aurkezpena eta antolaketa Kargu publikodunen ondasun eta jardueren adierazpenak https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/informazioa/gardentasun-adierazleak/
Enplegatu publikoen eta goi edo antzeko lanpostuen bateragarritasun-ebazpenak Aurkezpena eta antolaketa Enplegatu publikoen eta goi-kargudunen bateragarritasunari buruzko ebazpenak https://www.gardena.euskadi.eus/langileen-bateragarritasun-baimenak/webgar00-contgen/eu/
Aplikazio-araudia; estatutuak eta antolaketa arauak Araudia eta konpromisoak

5/1982 Legea, EITB sortze legea

8/1998 Legea, EITB sortze legea aldatzen duena

157/1982 Dekretua, ETBren sorrerari eta estatutuei buruzkoa

158/1982 Dekretua, Eusko Irratiaren sorrerari eta estatutuei buruzkoa

77/1984 Dekretua, Radio Vitoriaren sorrerari eta estatutuei buruzkoa

100/2003 Dekretua, EITBneten sorrerari eta estatutuei buruzkoa

EITB MEDIA SAU sortzeko baimena ematen duen 92/2020 Dekretua

Ikus-entzunezko kmunikazioari buruzko 13/2022 Lege Orokorra

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?blwyFPtNEkB60uXqvv9U+Q==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?CdL3qhaxDOghXR/AGSeM4A==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?lWlXgod8seKIAeIu1ASKFA==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?UkHN0J4u4x9+AuGQPVxfoA==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?WkJUNujnmdnkcV6THNdmFw==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?MW9d60d1PPhj52Y70wj//Q==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?zjH8LvXxtWl/jlRjb/Iudg==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?1iWWP1oW4rxivEeMQiJpzA==

Aplikazio-araudia; estatutuak eta antolaketa arauak Araudia eta konpromisoak

EITB Taldeko Fusio Proiektu Bateratua

Sozietateen estatutuak (ETB SA Estatutuak, Euskadi Irratia SA Estatutuak, Radio Vitoria SA Estatutuak, EITBnet SA Estatutuak)

Estatutu prefusioak - Estatutu eguneratuak

Administratzaileen identifikazioa

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?EqkgnPJ33oUiPUJkJuxowQ==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?HP60DdLz7ybwjZuem6/Z3w==
https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?BodK3HFs8FmThhbf/PcHxg==
https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?Xh9uVGOo7pjxzKKFFnrUNA==
https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?kOaqyBnEijqSx4F//aqBzw==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?tudSs1nuHA/HReu7u6TP+w==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?KBlO2i6lXcFwUfcJY9w5bw==

Aplikazio-araudia; estatutuak eta antolaketa arauak Araudia eta konpromisoak EITBko Administrazio Kontseiluaren Barne Araudia https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?zihDGFF3T/v+2QvK9Dc5Cg==
Aplikazio-araudia; estatutuak eta antolaketa arauak Araudia eta konpromisoak EITBren hedabideetan publizitatea emititzea erregulatzeko arauak https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?FUSyW2K28Z4TyHlc72fCZg==
Aplikazio-araudia; estatutuak eta antolaketa arauak Araudia eta konpromisoak Publizitate eta komunikazio ez sexistarako Kode deontologikoa eta autoerregulazioarakoa Euskadin https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?H9rpBy021uRZ8GmB8WkSlg==
Aplikazio-araudia; estatutuak eta antolaketa arauak Araudia eta konpromisoak EITBrako hizkuntza funtsak https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?uhns2727oyovOBNZOUkNIw==
Aplikazio-araudia; estatutuak eta antolaketa arauak Araudia eta konpromisoak Erredakzio estatutua https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?0o0Tdmy9O745ceK4UPFyHA==
Aplikazio-araudia; estatutuak eta antolaketa arauak Araudia eta konpromisoak Sexu-jazarpenari eta sexuan oinarritutako jazarpenari aurre egiteko EITBko protokoloa https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?TXm7e5FzRyeTqxmNRTcURw==
Aplikazio-araudia; estatutuak eta antolaketa arauak Araudia eta konpromisoak EITBren Segurtasun eta Osasun Politika https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?DsPyR7UEpa0JcC+d+CyjHg==
Izaera funtzional, laboral eta sindikaleko hitzarmenak eta itunak Araudia eta konpromisoak Hitzarmen kolektiboa (EITB, ETB, Eusko Irratia , EITBNET)

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?a0L/kphq+ng9mQHF9XhzzA==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?ZOopajrBV1Dfy4HFcgvJYQ==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?JhdaWfwmyZ2Gng6RsOrdww==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?YCzSuY9C0B4iKnHyaz/kbg==

Enplegu eskaintza publikoa edo langileen beharrak kudeatzeko antzeko beste tresnaren bat, eta hautaketa-prozesuen deialdiak eta izapideak Enplegua EITB Enplegua EITB https://www.eitbtaldea.eus/eitbn-lan-egin.php
Planak eta programak, urtekoak eta urte anitzekoak, horiek lortzeko helburu, jarduera, bitarteko eta aurreikusitako denbora zehatzak identifikatuz Plangintza eta emaitzak Programa kontratua EITB 2022-2025 | EITB 2030 Estrategia | III EITBren Berdintasun Plana 2019-2022

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?8eNrEkdSOCWTAXpjA3qg7A==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?G7xUAoKMAjVOnB5R9Y+y/Q==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?TYclZx658VGA0g61CClJlA==

Plan eta programen betetze-maila eta emaitzak Plangintza eta emaitzak EITBko programa-kontratua. 2022ko betetze-txostena | Lorpenak eta aurrepausoak EITB Estrategia 2022 | EITB 2023 Proiektuen eta ekintzen zerrenda

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?W/N02Fl8fGqLC5QW3EFpMQ==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?d+2wQzlF7tCpSwjegF/nHg==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?Fi+k/mmKu76FBd6qmBOwTg==

Prozesatzeko jardueren erregistroa

ARGITARATU BEHARREKO INFORMAZIOA LEGEAREN ARABERA SAILA INFORMAZIOA ESTEKA
Prozesatzeko jardueren erregistroa Aurkezpena eta antolaketa Tratamendu-jardueren erregistroaa https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?EaUV/hyscUGSXESa7evF2g==

Legezko garrantzia duen informazioa

ARGITARATU BEHARREKO INFORMAZIOA LEGEAREN ARABERA SAILA INFORMAZIOA ESTEKA
Norbanakoek edo beste erakunde batzuek egindako kontsultei buruzko jarraibideak, argibideak, akordioak, zirkularrak edo erantzunak, Legearen interpretazioa dakarten edo legezko ondorioak dituzten neurrian. Ez dagokio Ez dagokio Ez dagokio

Ekonomia, aurrekontu eta ondare

ARGITARATU BEHARREKO INFORMAZIOA LEGEAREN ARABERA SAILA INFORMAZIOA ESTEKA
Bere jabetzakoak diren edo eskubide errealen bat duten ondasun higiezinak Aurkezpena eta antolaketa EITBren ondasun higiezinen zerrenda https://www.eitbtaldea.eus/gardentasuna/aurkezpena-antolaketa.php
Aurrekontuak (inbertsio, gastu eta diru-sarrera nagusiak), aldaketak eta likidazioa/exekuzioa Plangintza eta emaitzak Ustiapen aurrekontua

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?TLsThWK8HLFYTdPqqcfYNg==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?FiTz6ynfGiJImwYvX9V83w==

Kanpoko erakundeen urteko kontuak eta auditoria txostenak Plangintza eta emaitzak Kontuen auditoria txostenak - Urteko kontuen auditoria - Talde bateratua EITB, EITB, EITB Media (2021)

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?SGuxaEAQXshLud265KauOg==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?PV8o3T/DWaOFyY9UQSyFOA==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?zqwnqFXveBvjapbNwI5uiw==

Kanpoko erakundeen urteko kontuak eta auditoria txostenak Plangintza eta emaitzak Kontuen auditoria txostenak - Urteko kontuen auditoria - Talde bateratua EITB, EITB, EITB Media (2020)

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?skH/RQYwjNPv2UAwBXrC4Q==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?rmlrK4aZw/RxEwv1F1K1NQ==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?2SjibdqKuFKHk6b38G2/fA==

Kanpoko erakundeen urteko kontuak eta auditoria txostenak Plangintza eta emaitzak Kontuen auditoria txostenak - Urteko kontuen auditoria - Talde bateratua EITB, EITB, ETB, Eusko Irratia , Radio Vitoria, EITBnet (2019)

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?Guh6RHjRnBG/L/zs2fHGPw==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?7FCM6WscWsOiqAzB3H6HfQ==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?JG6DrArk/pDQF6lToHelbA==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?wV/QMmWuQDcvBQ4cidURbA==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?ytVBgETFEPFgBntIu1Tn1A==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?c4GdPNTyeCrJ/TmfDcKG8w==

Kanpoko erakundeen urteko kontuak eta auditoria txostenak Plangintza eta emaitzak Kontuen auditoria txostenak - Urteko kontuen auditoria - Talde bateratua EITB, EITB, ETB, Eusko Irratia , Radio Vitoria, EITBnet (2018)

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?9mGhJrifbVo3S2aR1jjNvg==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?NN6NryCJBSSR4tNK7ofDAw==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?UPhHIqH2Bhr2Vz4IZba6HQ==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?3eItlNbmykeTAvTbApRFVA==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?WXb+yY/fRc2fohtjp7oyEg==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?YtPUY9TqPXm+GqJcZhCj2w==

Kanpoko erakundeen urteko kontuak eta auditoria txostenak Plangintza eta emaitzak Kontuen Euskal Epaitegiaren auditoretza 2018 https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?02+Iq8c87VnhmFg6d0hnvQ==
Aplikazio-araudia; estatutuak eta antolaketa arauak Araudia eta konpromisoak Kontuen auditoria txostenak - Urteko kontuen auditoria - Talde bateratua EITB, EITB, ETB, Eusko Irratia , Radio Vitoria, EITBnet (2017)

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?GlPlWPddanxPr+oyhRvR0A==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?VZkNC4+bLsVjgDF0YKTjhg==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?3AU8k3hk6vBnk/f54yGK5Q==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?IM98cpar4WLF6TS3Ev+ANA==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?jxjUO+yhS2CEZlQ7OQgkjg==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?5vJiwI3C2hBHsgpP5TpLqA==

Kontratuak, hitzarmenak, kudeaketa batzordeak eta azpikontratazioaK

ARGITARATU BEHARREKO INFORMAZIOA LEGEAREN ARABERA SAILA INFORMAZIOA ESTEKA
Kontratu guztiak (objektua, eskaintza eta esleipenaren zenbatekoa, hura egiteko prozedura, publizitate bideak, parte hartzen duten lizitatzaileen kopurua, esleipendunaren nortasuna, kontratuaren aldaketak, kontratuak kentzea eta uztea) Kontratuak eta hitzarmenak Kontratatzailearen profila, Lizitazio iragarkiak, Compliance, Urteko kontratazio plana

https://www.eitbtaldea.eus/kontratatzailearen-profila.php

https://proveedores.eitb.eus/widget_KontratazioA/ac70cWidgetExpedientesEu.php

https://www.eitbtaldea.eus/compliance.php

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?0t/E5Fg1DO3WHqNDA+Wj2g==

Fakturaziorako datuak Kontratuak eta hitzarmenak Fakturaziorako datuak https://www.eitbtaldea.eus/gardentasuna/kontratuak-hitzarmenak.php
Munta txikiko kontratuak Kontratuak eta hitzarmenak Munta txikiko kontratuak (2022: 1., 2. eta 3. hiruhilekoak) / (2021: 3. eta 4. hiruhilekoak)

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?fwmc3scXE+by7/rxg+MsOA==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?BneaxskVSyOCMLkAb/RqEA==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?wBJF8JHVE2MBL9h1wwP19w==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?JsYAWGkBHCIl3EU5bYT2xQ==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?h+DoeBrSrVwIjvqEtWrUzw==

Sektore publikoko kontratuen legedian aurreikusitako prozedura bakoitzaren bidez esleitutako kontratuen aurrekontu-bolumenaren ehunekoari buruzko estatistika-datuak Kontratuak eta hitzarmenak Kontratazioaren datu estatistikoak (2022: 1., 2. eta 3. hiruhilekoak) / (2021: 3. eta 4. hiruhilekoak)

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?5zzBg9XYfFsbrdTOEAKNow==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?CgZmBfqlqAg8ih7p2qM9Tg==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?S9nvsZGaPv3gvWCUcf0LRw==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?qE2weX4OWgnj71NktIOpWw==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?oH1bRPt9lDowc5HDuKNXOA==

Sinatutako hitzarmenak (alderdi sinatzaileak, objektua, iraupena, aldaketak, onurak, finantza-betebeharrak) Kontratuak eta hitzarmenak Lankidetza hitzarmenak https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?/3jCfNfztLDnIiGaQkvu5A==
Kudeaketa batzordeak (objektua, aurrekontua, iraupena, betebehar ekonomikoak, esleipendunen identifikazioarekin azpikontratazioa , esleipen prozedura eta zenbatekoa) Kontratuak eta hitzarmenak Berezko hedabideen enkargua (lehen kudeaketa-gomendioak) https://www.eitbtaldea.eus/gardentasuna/kontratuak-hitzarmenak.php

Diru-laguntzak eta laguntzak

ARGITARATU BEHARREKO INFORMAZIOA LEGEAREN ARABERA SAILA INFORMAZIOA ESTEKA
Emandako diru-laguntzak eta laguntza publikoen zenbatekoa, helburua edo xedea eta onuradunak adierazita Ez dagokio Ez dagokio Ez dagokio

Balio soziala

ARGITARATU BEHARREKO INFORMAZIOA LEGEAREN ARABERA SAILA INFORMAZIOA ESTEKA
Balio soziala Balio soziala Memoria integratua EGE-EINF (2021 - 2020 - 2019)

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?AYzxbXyPUmTNQMVBPDvHeQ==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?usSximmPYhIuLq6KU/lMiQ==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?UOWHQWZIdT/gKMaveXYWKw==

Balio soziala Balio soziala BIOEF + EITB MARATOIA kolaborazioa https://www.bioef.org/eu/elkarrekin-egin-dezagun-lan/

Kazetaritza jardunbidea

ARGITARATU BEHARREKO INFORMAZIOA LEGEAREN ARABERA SAILA INFORMAZIOA ESTEKA
Kazetaritza jardunbidea Kazetaritza jardunbidea

EITBren Estilo Liburua

HIKEA - Euskarazko kazetaritzarako aplikazio profesionala

EITBrako hizkuntza funtsak

EITBren Jardun elebiduneko liburuxka praktikoa (JELP)

Albiste testu bikainak euskaraz

Berdintasuna eta feminismoa hiztegia

Nola landu kirolari buruzko informazioak genero ikuspegitik. BEGIRA

Generoa eta zientziaren komunikazioa

LGTBIQ+ glosarioa

Hedabideen Adierazpena Klima Aldaketaren Aurrean

Berotze globalari buruzko glosarioa

Fake News - EITB inFORMAZIOA

EiTBren adierazpena galderarik gabeko kazetaritzaren inguruan

Telebista edukiei eta Haurtzaroari buruzko Autorregulazio Kodea

Telebista programak sailkatzeko irizpide orientatzaileak

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?gnyZ3oZtOFBdWMZnHF/XNA==

https://www.eitb.eus/eu/kultura/euskara/kontsultak/

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?3dzMwUOXEdNCZwjyBMOkeA==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?ofZftDzrTs61HUlx+vAesw==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?xIGKi5eDPasxVcyPv31nxg==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?idKibozlh2hGkCDGGfY4Xg==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?77edMScxkBzcw9E2Y0rMkA==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?qbFfN+QIICvG5aswk29QEA==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?WITDm63W4nQQI3nyS+jR9Q==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?xIDVmkS9zytrwINQagW+Nw==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?1hZHD7cvl06yhZdjZ5b5TA==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?zOfoe6LTkiYQrmbomiCGRA==

https://www.eitbtaldea.eus/gardentasuna/kazetaritzarako-jarraibideak.php

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?LQRJ87GWH0ip91F/6+F35A==

https://www.eitbtaldea.eus/pdf.php?ugGFwQMvOCiuEKHO8QnbDw==