Orrialdea entzun

Defentsa bulegoa

Programa EITB Gastroshow

Bidali zure kexa, iradokizuna eta/edo proposamena

EiTBko telebista, irrati eta interneteko erabiltzaileen defentsa bulegoa, 5/1982 Legearen 10.3 artikuluaren eta EiTBren administrazio-kontseiluaren funtzionamendurako araudiaren 56. artikuluaren eta ondorengoen arabera, herritarrek Euskal Irrati Telebistaren erakunde publikoaren aurrean dituzten eskubideak errespetarazteaz arduratzen da, hura arautzen duten legean jasotako printzipio orokorrak betetzen direla zainduz.Funtzio hori betez, jakinarazi nahi dizuegu bide berri hau duzuela zuen eskura kexak, iradokizunak eta proposamenak helarazteko. Horretarako, inprimakia deskargatu eta bete behar dute, eta posta elektronikoz bidali ahal dute defentsa_bulegoa@eitb.eus helbidera, identifikatzeko agiriaren (NAN, pasaportea edo AIZ) kopia batekin batera, edo bi agiriak (inprimakia eta identifikatzeko agiria) posta arruntez, helbide honetara: Defentsa Bulegoa - EiTB, Basurtuko kaputxinoak 2, Bilbo 48013 (Bizkaia).

Bete formularioa eta bidali zure kexa, iradokizuna edo/eta zure galdera EiTBra.

Pribatutasun Politika

Zure eskaera bidaliz gero, zure datu pertsonalak erabiltzea onartu, eta beraz, jarraian adieraziko diren jardueretarako tratatzeko baimena emango duzu.

Arduraduna: EITB

Xedea: EITBrekin lotutako eduki informatiboen argitalpena kudeatzea, gardentasunaren eginbeharrari eta herritarrek informazioa eskuratzeko eskubideari jarraituz.

Legitimazioa: Baimena eta lege-eginbehar bat betetzea.

Hartzaileak: Hirugarrenei ez zaie daturik emango, lege-eginbeharrak betetzeko ez bada.

Eskubideak: Datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzea, baita bestelako eskubideak ere, informazio osagarrian azaltzen den bezala.

Informazio osagarria: Zure datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazio osagarria honako hiperesteka honen bidez lortu dezakezu: Gardentasuna

Araudia

EiTBren teleikusle, irrati-entzule eta internauten Defentsa Bulegoari buruz

Araudiaren I. eta II. kapituluei dagozkien artikuluak.

VI. TITULUA - EITB-ren TELEIKUSLE, IRRATI-ENTZULE ETA INTERNAUTEN DEFENTSA BULEGOARI BURUZ

I. KAPITULUA - DEFENTSA BULEGOAREN ANTOLAKETARI BURUZ

56. artikulua. EiTBren Teleikusle, Irrati-entzule eta Internauten Defentsa Bulegoa herritarren eskubideak babesteko organo bat da, Euskal Irrati Telebista erakunde publikoaren jarduerak lege erregulatzailean jasotzen diren printzipio nagusiak betetzen dituela zaintzen duena.

57. artikulua. Administrazio Kontseiluko txandako kontseiluburuak hartuko du bere gain, bere agintaldian, EiTBren Teleikusle, Irrati-entzule eta Internauten Defentsa Bulegoa, eta funtzio hori betetzea ez dio inolako ordainsaririk ekarriko.

58. artikulua. Honako hauek izango dira EiTBren Teleikusle, Irrati-entzule eta Internauten Defentsa Bulegoaren zereginak:

  1. EiTBren teleikusleek, irrati-entzuleek edo internautek bidaltzen dizkioten kexak, iradokizunak eta proposamenak jasotzea, izapidetzea eta erantzutea.
  2. Erakundea ordezkatzea.
  3. Defentsa-organoaren barne-funtzionamendua antolatzea eta gainbegiratzea.
  4. Haren jarduera eta funtzioen zabalkundea egitea.

59. artikulua.

  1. Administrazio Kontseiluko Akten idazkariak, aldi berean, EiTBren Teleikusle, Irrati-entzule eta Internauten Defentsa Bulegoko Idazkaritzaren funtzioak hartuko ditu bere gain.
  2. Defentsa Bulegoaren Erregistro Orokorraz arduratuko da eta, horren bidez, EiTBren Teleikusle, Irrati-entzule eta Internauten Defentsa Bulegoari bidalitako idazkiei sarrera emango die. Era berean, organotik datozen komunikazio eta erantzunei irteera emango die.
  3. Idazkaritzak artxibo-atal bat sortuko du organoaren dokumentuak gordetzeko, eta beharrezkoak diren neurriak hartuko ditu horiek babestu eta zaintzeko eta datu pertsonalak behar bezala babesteko.
II. KAPITULUA - SARRERA-PROZEDURARI BURUZ

60. artikulua. Herritarrek idatziz aurkeztu ahalko dituzte kexak, iradokizunak eta proposamenak, idazkian eurena eragin duten egitateak zehaztuz eta bidaltzailearen identifikazioa gehituz (izen-abizenak, NANa, helbidea eta harremanetarako telefonoa edo modua). Idazki hori gutunez edo posta elektronikoz helaraziko diote Teleikusle, Irrati-entzule eta Internauten Defentsa Bulegoari, baita EiTBren webgunearen bidez ere, horretarako jarrita dagoen estekan agertzen den formularioa erabiliz. Dokumentazio hori idazkariak erregistratuko du, araudi honetako 59. eta 61. artikuluetan ezarritako eskumen eta funtzioez baliatuz.

61. artikulua. EiTBren Teleikusle, Irrati-entzule edo Internauten Defentsa Bulegorako kexa, iradokizun edo proposamen baten sarrera erregistratu bezain laster, idazkariak txandako kontseiluburuari helaraziko dio zuzenean, eta espediente bat irekiko du.

62. artikulua. Teleikusle, Irrati-entzule eta Internauten Defentsa Bulegoak kasu bakoitza aztertu eta, beharrezkoa izanez gero, erantzuteko behar diren datu, agiri, txosten edo argibide guztiak eskatuko dizkio zuzendari nagusiari. EiTBren zerbitzura dauden langileak Zuzendaritzak eskatzen dien informazio guztia ematera behartuta egongo dira, Defentsa Bulegoak bere funtzioa bete ahal izan dezan.

63. artikulua. EiTBren Teleikusle, Irrati-entzule eta Internauten Defentsa Bulegoak gehienez hilabeteko epean erantzungo du, salbu eta gaiaren konplexutasunagatik edo izaeragatik denbora gehiago behar badu. Idatziz erantzungo du, EAEko bi hizkuntza ofizialetan, berak hautatutako bidetik edo, bestela, kexa, iradokizuna edo proposamena heldu den bide beretik.

64. artikulua. Defentsa Bulegoaren komunikazio- edo erantzun-idazki bakoitza dagokion espedienteari erantsiko zaio, eta horrela bukatuko da kasu horri lotutako esku-hartzea.

65. artikulua. EiTBren Teleikusle, Irrati-entzule eta Internauten Defentsa Bulegoak emandako erantzun guztiak artxibatu egingo dira. Hiru hilean behin, Administrazio Kontseiluari aldi horretako jarduketen berri emango zaio eta, kasu urgenteenetan, organo horren hurrengo bileran.

66. artikulua. Gardentasun-printzipioak betez, Defentsa Bulegoak kudeatuko du jasotako kexei, iradokizunei eta proposamenei buruzko komunikazio publikoa. Horretarako, Herri Erakundearen sozietate bakoitzarentzat izapidetutako espedienteen kopuruaren berri emango du. Defentsa Bulegoaren iritziz herritarrek ezagutu beharreko interes orokorreko kasurik badago, EiTBren webgunearen bidez jakinaraziko ditu, Defentsa Bulegoaren atalean, legeriak datu pertsonalen babesari buruz ezartzen dituen mugak kontuan hartuz.