Orrialdea entzun

Pribatutasun politika

Pribatutasun politiken aurkibidea

Informazio orokorra

Politika honen helburua, EiTB TALDEAREN zerbitzuetara sartzen diren edo zerbitzuok erabiltzen dituzten pertsonen datu pertsonalak TALDEAK nola biltzen, tratatzen eta babesten dituen ezagutaraztea.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Datuen Babesari buruzko Erregelamendu Orokorrarekin eta Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoarekin bat etorriz, pribatutasun-politika honen helburua hau da: EITB Taldearen zerbitzuak jasotzen edo erabiltzen dituzten pertsonen datu pertsonalak nola biltzen, tratatzen eta babesten dituen ezagutaraztea.

Tratamenduaren arduraduna

EITB TALDEA

IFK: Q0191001G

Posta-helbidea: Basurtuko Kaputxinoen kalea 2, 48013 Bilbo (Bizkaia)

Telefono-zenbakia: 94 656 3000


Harremanetarako formularioa
Datuak babesteko ordezkariaren harremanetarako datuak: dbo-dpd@eitb.eus

Datu pertsonalen tratamenduaren helburuak

EiTB TALDEAK honako hauetarako tratatzen ditu datu pertsonalak: batetik, gure zerbitzuak emateko eta gure jarduerei buruzko jakinarazpenak bitarteko fisiko eta elektronikoen bidez bidaltzeko; eta, bestetik, erabiltzaileen lehentasunei buruzko profilak egiteko. Horretarako, ez da pertsonei eragingo dien erabaki automatizaturik hartuko.
Dagokion zerbitzu bakoitza gauzatzeko eskatzen dugun datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazio-politika espezifiko bat aurkituko du erabiltzaileak pribatutasun-atari honetan.

Datuen jatorria

Biltzen ditugun datu pertsonalak aipatu datuei dagozkien pertsonek emandako informaziotik datoz zuzenean.
Bideoak gure plataformara YouTuberen bidez bidaltzen dizkiguten erabiltzaileen kasuan, haiek dira igotzen dituztenak eta gure pribatutasun politika onartzen dutenak baita YouTuberen zerbitzuaren ezaugarriak eta baldintzak ere.

Datuen zehaztasuna eta egiastasuna

EiTB TALDEAREN zerbitzuen erabiltzaileek bermatzen dute emandako datu pertsonal guztiak zehatzak eta egiazkoak direla, eta indarrean daudela, eta behar bezala eguneratuta izateko konpromisoa hartzen du bere gain.

Gordetzea

Emandako datu pertsonalak gorde egingo dira, kasu bakoitzean biltzeko izan zituzten xedeei erantzuteko beharrezkoak diren heinean -EiTB TALDEAREKIKO loturari eusteko- eta pertsonak horiek ezabatzea eskatzen ez badu. Halaber, gorde egingo dira, EITB TALDEARI exiji dakizkiokeen lege-betebeharrak betetzeko epeen arabera.

Legitimazioa. Datuak erabiltzeko gaitzen duen lege-titulua

Datuen Babesari buruzko Europako Erregelamendu Orokorraren 6. artikuluak zehaztutako baldintzetan egingo da EiTB TALDEAK datuak tratatzeko legitimazioa. Aipatu artikuluaren ondorioetarako, jarduera bakoitzean aplikagarri d(ir)en zilegitasun-titulu(ar)en berri emango zaie pertsonei.

Hartzaileak

Datu pertsonalak tratatzen dituen bitartean, EITB Taldeak ez du daturik lagako, erabiltzaileak aldez aurretik baimena eman ezean edo legezko betebehar bat betetzeko behar-beharrezkoa denean izan ezik.
Baliteke hainbat zerbitzu emateko EiTB TALDEAREN tratamendu-arduradun izango diren enpresei jakinarazpenak egin behar izatea. Enpresok konfidentzialtasunez eta segurtasunez tratatu behar dituzte datuak.

Eskubideak

EiTB TALDEAK interesdunei beren datu pertsonalak tratatzeari lotutako eskubide hauek baliatzeko aukera ematen die:

 • Beren datu pertsonaletara sartzea eskatzeko eskubidea.
 • Zuzentzea edo etetea eskatzeko eskubidea.
 • Tratamendua mugatzea eskatzeko eskubidea.
 • Tratamenduari uko egiteko eskubidea.
 • Datuen eramangarritasunerako eskubidea.
 • Emandako baimena ezeztatzeko eskubidea.

Edonork eska dezake EITB TALDEAK berari buruzko datu pertsonalik tratatzen duen baieztatzea, eta interesdunak bere datu pertsonalak eskuratzeko, datu okerrak zuzentzeko eskatzeko, edo, hala badagokio, ezabatzeko eskatzeko eskubidea du, besteak beste, datuak dagoeneko ez badira beharrezkoak horiek jasotzea eragin zuen xederako.
Inguruabar jakin batzuetan, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahal izango dute. Kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo horien aurrean defendatzeko bakarrik erabiliko dira. Kasu jakin batzuetan, interesdunek beren datuak tratatzearen kontra egin dezakete, beren egoera zehatzarekin lotutako arrazoiengatik. Kasu horretan, EiTB TALDEAK datuak tratatzeari utziko dio, ezinbesteko legezko arrazoiengatik edo erreklamazioak egiteko edo horien aurrean defendatzeko izan ezik.
Xede jakin baterako baimena eman badu, interesdunak eskubidea du emandako baimena edozein momentutan ezeztatzeko, ezeztatu aurreko baimenean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunari kalterik egin gabe.
Datu pertsonalen gaineko eskubideak erabiltzeko, formularioa deskargatu pdf formatuan, bete eta bidali posta helbide honetara, DBO-DPD erreferentzia jarrita: EiTB TALDEA, Basurtuko Kaputxinoak 2, 48013, Bilbo (Bizkaia). Bestela, helbide elektroniko honetara bidali: dbo-dpd@eitb.eus.
Datu pertsonalak babesteari lotutako bere eskubideak betetzen ez direla irudituz gero, erreklamazio bat aurkez dezake Datuak Babesteko Agentzian, edo horren webgunearen bidez: https://www.agpd.es.

Datuen babesaren ordezkariari buruzko informazioa

Datuen Babesari buruzko Europako Erregelamendu Orokorra betez, EiTB TALDEAK datuen babesaren ordezkari bat du, EITB TALDEAK informazio pertsonala pertsonak errespetatuz kudeatzen duela zaintzeko, eta datuen babesaren araudia betetzen dela ziurtatzeko. Figura horrekin harremanetan jartzeko, helbide elektroniko hau erabil daiteke: dbo-dpd@eitb.eus.

Pertsonal hautaketa

Pertsonal hautaketaren inguruko informazioari buruzko pribatutasun politika.

Arduraduna: Nor da zure datuen tratamenduaren arduraduna?

EITB-EUSKAL IRRATI TELEBISTA ERAKUNDE PUBLIKOAk (Q0191001G), tratamenduaren eragile gisa, langileak hautatzeko prozesuak kudeatzen ditu, bai beretzat, bai EITB Media SAUrentzat (A48139232), tratamenduaren arduradun gisa ere jokatuta; halaber, erakunde publikoa da beretzat egiten duen tratamenduaren arduraduna.

Helbidea: Basurtuko Kaputxinoen kalea 2, 48913 Bilbo- Bizkaia

Telefonoa: 94 656 3000

Eskubideak baliatu ahal izateko helbidea: EITBren Aholkularitza Juridikoa, Basurtuko Kaputxinoak, 2, Bilbo - 48013 (Bizkaia)

Datuak babesteko ordezkariarekin harremanetan jartzeko datuak: dbo-dpd@eitb.eus

Xedea: Zertarako tratatzen ditugu zure datuak?

Lanpostuak betetzeko behar diren datu pertsonalak kudeatzea, eta behin betiko zein behin-behinean bete beharreko lanpostuetarako hautaketa-prozesuen ondoriozko lan-poltsa osatzea; hautaketa-prozesua gainditu ez duten pertsonen lan-poltsa osatzea.

Legitimazioa: Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Baimena: DBEOren 6.1.a) art.

Hartzaileak: Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Gizarte-komunikazioko hedabideetara (erakundearen edo komunikazio digitaleko beste hedabide batzuen webgunea): hautagaiak eta hautatuko pertsonak pdf formatuan argitaratzea (identifikazio-kodea erabiliz).

Legeak ezarritakoaren arabera tratamendu honen eremuan aplikatu beharrekoak.

Nazioarteko transferentziak:

Tratamendu honen eremuan ez da halakorik egiten.

Kontserbazioa:

Datu pertsonalak enplegu-poltsan egon bitartean gordeko dira; urtero eguneratuko dira, eta, poltsatik ateratzen badira, urtebetez gordeko dira ondoren.

Eskubideak: Zein eskubide dituzu datuak ematen dizkiguzunean?

Edozein pertsonak EITB TALDEA osatzen duten enpresak bere datu pertsonalak tratatzen ari diren edo ez jakiteko eskubidea du.

Interesdunek beren datu pertsonalak eskuratzeko, datu okerrak zuzentzeko eskatzeko, edo hala badagokio, ezabatzeko eskatzeko eskubidea dute, besteak beste, datuak dagoeneko ez badira beharrezkoak horiek jasotzea eragin zuen xederako.

Inguruabar jakin batzuetan, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahal izango dute. Kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo horien aurrean defendatzeko bakarrik gordeko ditugu.

Inguruabar jakin batzuetan, interesdunek beren datuak tratatzearen kontra egin dezakete, beren egoera zehatzarekin lotutako arrazoiengatik. Kasu horretan, EITB TALDEKO enpresek datuak tratatzeari utziko diote, ezinbesteko arrazoi legitimoengatik edo erreklamazio posibleak egin edo horien aurrean defendatzeko izan ezik.

Interesdunek datuen eramangarritasuna eskatu ahal izango dute, EITB TALDEARI eman dizkioten datuak formatu egituratu batean lortzeko, erabilera komunekoan eta irakurketa mekanikokoan, bere horretan deskargatuak izateko edo EITB TALDEAK beste erakunde bati transmititzeko.

Interesdunak dbo-dpd@eitb.eus helbidera mezu elektroniko bat bidaliz gauzatu ditzake bere eskubideak. Gainera, Datuak Babesteko Agentziari erreklamazio bat aurkez diezaioke, bereziki, bere eskubideen gauzatzean gogobeteta geratu ez bada, www.agpd.es webgunean adierazitako posta-helbidera eta/edo elektronikora idatziz.

Segurtasuna

Datuak modu konfidentzialean tratatuko dira, alteratzea, galtzea, edo baimenik gabe tratatu edo eskuratzea saihesteko egokiak diren segurtasun-neurri teknikoen eta antolaketakoen pean.

Bekak eta praktikak

Beka eta praktiken inguruko informazioari buruzko pribatutasun politika.

Arduraduna: Nor da zure datuen tratamenduaren arduraduna?

EITB-EUSKAL IRRATI TELEBISTA ERAKUNDE PUBLIKOAk (Q0191001G), tratamenduaren eragile gisa, bekak eta praktikak kudeatzen ditu, bai beretzat, bai EITB Media SAUrentzat (A48139232), tratamenduaren arduradun gisa ere jokatuta; halaber, erakunde publikoa da beretzat egiten duen tratamenduaren arduraduna.

Helbidea: Basurtuko Kaputxinoen kalea 2, 48913 Bilbo- Bizkaia

Telefonoa: 94 656 3000

Eskubideak baliatu ahal izateko helbidea: EITBren Aholkularitza Juridikoa, Basurtuko Kaputxinoak, 2, Bilbo - 48013 (Bizkaia)

Datuak babesteko ordezkariarekin harremanetan jartzeko datuak: dbo-dpd@eitb.eus

Xedea: Zertarako tratatzen ditugu zure datuak?

Bekadunen edo praktikak egiten ari direnen egonaldia kudeatzeko, taldearen erakundeetan praktiketan ari direnean, eta lan-poltsa eratzeko.

Legitimazioa: Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Pertsonaren baimena: DBEOren 6.1.f) artikulua

Hartzaileak: Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Hitzarmenak UPV-EHUrekin, Mondragon Unibertsitatearekin eta Deustuko Unibertsitatearekin.
Sare publikoko lanbide-prestakuntzako zentroak.

Komunikazio sozialeko hedabideei (www.eitb.eus webgunea): hautagaiak eta hautatutakoak pdf formatuan argitaratzea, zenbakizko kode bat erabiliz.

Oro har, legeak ezarritakoaren arabera tratamendu honen eremuan aplikatu beharrekoak.

Nazioarteko transferentziak:

Tratamendu honen eremuan ez da halakorik egiten.

Kontserbazioa:

Datu pertsonalak urtebetez gordeko dira, EITB taldeko edozein enpresatan praktikak edo bekak amaitzen direnetik zenbatzen hasita.

Datu pertsonal ekonomikoak hamar urtez gordeko dira, hori baita zerga-administrazioaren egiaztatze-jarduerari dagokion preskripzio-aldia, zerga eragin duen gertaerari dagokion ekitalditik zenbatzen hasita.

Praktiketan daudenak eta/edo bekadunak enplegu-poltsara igarotzen badira, enplegu-poltsan egon bitartean gordeko dira haien datuak; urtero eguneratuko dira, eta, poltsatik ateratzen badira, urtebetez gordeko dira ondoren.

Eskubideak: Zein eskubide dituzu datuak ematen dizkiguzunean?

Edozein pertsonak EITB TALDEA osatzen duten enpresak bere datu pertsonalak tratatzen ari diren edo ez jakiteko eskubidea du.

Interesdunek beren datu pertsonalak eskuratzeko, datu okerrak zuzentzeko eskatzeko, edo hala badagokio, ezabatzeko eskatzeko eskubidea dute, besteak beste, datuak dagoeneko ez badira beharrezkoak horiek jasotzea eragin zuen xederako.

Inguruabar jakin batzuetan, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahal izango dute. Kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo horien aurrean defendatzeko bakarrik gordeko ditugu.

Inguruabar jakin batzuetan, interesdunek beren datuak tratatzearen kontra egin dezakete, beren egoera zehatzarekin lotutako arrazoiengatik. Kasu horretan, EITB TALDEKO enpresek datuak tratatzeari utziko diote, ezinbesteko arrazoi legitimoengatik edo erreklamazio posibleak egin edo horien aurrean defendatzeko izan ezik.

Interesdunek datuen eramangarritasuna eskatu ahal izango dute, EITB TALDEARI eman dizkioten datuak formatu egituratu batean lortzeko, erabilera komunekoan eta irakurketa mekanikokoan, bere horretan deskargatuak izateko edo EITB TALDEAK beste erakunde bati transmititzeko.

Interesdunak dbo-dpd@eitb.eus helbidera mezu elektroniko bat bidaliz gauzatu ditzake bere eskubideak. Gainera, Datuak Babesteko Agentziari erreklamazio bat aurkez diezaioke, bereziki, bere eskubideen gauzatzean gogobeteta geratu ez bada, www.agpd.es webgunean adierazitako posta-helbidera eta/edo elektronikora idatziz.

Segurtasuna

Datuak modu konfidentzialean tratatuko dira, alteratzea, galtzea, edo baimenik gabe tratatu edo eskuratzea saihesteko egokiak diren segurtasun-neurri teknikoen eta antolaketakoen pean.

Kontaktuak

Kontaktuen inguruko informazioari buruzko pribatutasun politika.

Arduraduna: Nor da zure datuen tratamenduaren arduraduna?

EITB-EUSKAL IRRATI TELEBISTA ERAKUNDE PUBLIKOAk (Q0191001G), tratamenduaren eragile gisa, kontaktuak kudeatzen ditu, bai beretzat, bai EITB Media SAUrentzat (A48139232), tratamenduaren arduradun gisa ere jokatuta; halaber, erakunde publikoa da beretzat egiten duen tratamenduaren arduraduna.

Helbidea: Basurtuko Kaputxinoen kalea 2, 48913 Bilbo- Bizkaia

Telefonoa: 94 656 3000

Eskubideak baliatu ahal izateko helbidea: EITBren Aholkularitza Juridikoa, Basurtuko Kaputxinoak, 2, Bilbo - 48013 (Bizkaia)

Datuak babesteko ordezkariarekin harremanetan jartzeko datuak: dbo-dpd@eitb.eus

Xedea: Zertarako tratatzen ditugu zure datuak?

Erakundearentzat interesgarriak diren sektore publiko nahiz pribatuko pertsonekiko komunikazioa kudeatzea.
Ekitaldiak, produktuak eta zerbitzuak ezagutzera emateko informazioaren bidalketa kudeatzea.

EiTBk sustatutako edo antolatutako ekitaldietako parte-hartzea kudeatzea. Webgunearen nahiz sare sozialen bidez eta erakundearen jarduera ezagutarazteko argitalpenen bitartez zabaldu ahal izango dira.

Legitimazioa: Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Interes legitimoa: DBEOren 6.1.f) art.

Hartzaileak: Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Legeak ezarritakoak eta tratamendu honen eremuan aplikatu beharrekoak.

Nazioarteko transferentziak:

Tratamendu honen eremuan ez da halakorik egiten.

Kontserbazioa:

Pertsonak tratamenduari aurka egin nahi diola adierazi arte gordeko dira datu pertsonalak, edo enpresako erreferentzia-karguarekin lotura eten arte, eta urtero eguneratuko dira.

Eskubideak: Zein eskubide dituzu datuak ematen dizkiguzunean?

Edozein pertsonak EITB TALDEA osatzen duten enpresak bere datu pertsonalak tratatzen ari diren edo ez jakiteko eskubidea du.

Interesdunek beren datu pertsonalak eskuratzeko, datu okerrak zuzentzeko eskatzeko, edo hala badagokio, ezabatzeko eskatzeko eskubidea dute, besteak beste, datuak dagoeneko ez badira beharrezkoak horiek jasotzea eragin zuen xederako.

Inguruabar jakin batzuetan, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahal izango dute. Kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo horien aurrean defendatzeko bakarrik gordeko ditugu.

Inguruabar jakin batzuetan, interesdunek beren datuak tratatzearen kontra egin dezakete, beren egoera zehatzarekin lotutako arrazoiengatik. Kasu horretan, EITB TALDEKO enpresek datuak tratatzeari utziko diote, ezinbesteko arrazoi legitimoengatik edo erreklamazio posibleak egin edo horien aurrean defendatzeko izan ezik.

Interesdunek datuen eramangarritasuna eskatu ahal izango dute, EITB TALDEARI eman dizkioten datuak formatu egituratu batean lortzeko, erabilera komunekoan eta irakurketa mekanikokoan, bere horretan deskargatuak izateko edo EITB TALDEAK beste erakunde bati transmititzeko.

Interesdunak dbo-dpd@eitb.eus helbidera mezu elektroniko bat bidaliz gauzatu ditzake bere eskubideak. Gainera, Datuak Babesteko Agentziari erreklamazio bat aurkez diezaioke, bereziki, bere eskubideen gauzatzean gogobeteta geratu ez bada, www.agpd.es webgunean adierazitako posta-helbidera eta/edo elektronikora idatziz.

Segurtasuna

Datuak modu konfidentzialean tratatuko dira, alteratzea, galtzea, edo baimenik gabe tratatu edo eskuratzea saihesteko egokiak diren segurtasun-neurri teknikoen eta antolaketakoen pean.

Kontratazioak eta hornitzaileak

Kontratazioen eta hornitzaileen inguruko informazioari buruzko pribatutasun politika.

Arduraduna: Nor da zure datuen tratamenduaren arduraduna?

EITB-EUSKAL IRRATI TELEBISTA ERAKUNDE PUBLIKOAk (Q0191001G), tratamenduaren eragile gisa, kontratazioa kudeatzen du, bai beretzat, bai EITB Media SAUrentzat (A48139232), tratamenduaren arduradun gisa ere jokatuta; halaber, erakunde publikoa da beretzat egiten duen tratamenduaren arduraduna.

Helbidea: Basurtuko Kaputxinoen kalea 2, 48913 Bilbo- Bizkaia

Telefonoa: 94 656 3000

Eskubideak baliatu ahal izateko helbidea: EITBren Aholkularitza Juridikoa, Basurtuko Kaputxinoak, 2, Bilbo - 48013 (Bizkaia)

Datuak babesteko ordezkariarekin harremanetan jartzeko datuak: dbo-dpd@eitb.eus

Xedea: Zertarako tratatzen ditugu zure datuak?

 • Kontratazio publikoaren prozedura kudeatzea fase guztietan, bai eta enpresa lizitatzaileek aurkeztutako proposamenetan jasotako langileen datuak ere. Tratamenduaren oinarri juridikoak legezko betebeharrak betetzea izango dira, bai eta kontratuaren aurreko eta kontratuko neurriak aplikatzea ere.
 • Enpresa hautagai eta esleipendunetako langileen profil teknikoak kudeatzea. Eskatutako curriculumetan emandakoak dira.
 • Segurtasuna kudeatzea eta kontratetako eta azpikontratetako langileek instalazioetara duten sarbidea kontrolatzea.

Legitimazioa: Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Tratamenduaren erantzule den erakundearen eta zerbitzu-hornitzailearen arteko kontratua gauzatzea. Oinarria:

 • Datuak Babesteko Europako Erregelamendu Orokorraren 6.1.b) artikulua.
 • Lege-betebeharra betetzea (9/2017 Legea, urriaren 30ekoa, Sektore Publikoko Kontratuena). Oinarria: Datuak Babesteko Europako Erregelamendu Orokorraren 6.1.c) artikulua.
 • Sarbideen kontrola kudeatzeko interes legitimoa. Oinarria: Datuak Babesteko Europako Erregelamendu Orokorraren 6.1.f) artikulua.

Hartzaileak: Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Legezko betebeharrak betetzeko eta kontratu aurreko eta kontratu-aurreko harremanak kudeatzeko beharrezkoak diren lagapenak, Datuak Babesteko 679/2016 (EB) Erregelamendu Orokorraren 6.1 c) eta b) artikuluen arabera, hurrenez hurren.

Emandako datuak kontratazio-prozeduran interesa duen edozein pertsonak laga ahal izango ditu, administrazio-araudian ezarritako moduan eta sektore publikoko kontratuei buruzko legeriaren xedapenen arabera.

Halaber, publiko egin ahal izango dira, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legetik eta Gardentasunari, Informazio Publikoa Eskuratzeko Bideari eta Gobernu Onari buruzko 19/2013 Legetik eratorritako betebeharrak betez, eta, hala dagokionean, Eusko Jaurlaritzaren Kontratuen Plataformako kontratatzailearen profilean argitaratuko dira.

Nazioarteko transferentziak:

Tratamendu honen eremuan ez da halakorik egiten.

Kontserbazioa:

Datu pertsonalak esleipen-prozesura eta ondoriozko jarduketetara arte gordeko dira, eta blokeatu egingo dira, zerrenda hori amaitutakoan sarbide mugatuarekin. Blokeo-egoera horretan jarraituko dute aplikatu beharreko araudi espezifikoak eskatutako preskripzio-aldietan, bai eta kudeaketa orokorretik eta bereziki datu pertsonalei buruzkoetatik eratorritako erantzukizunak eskatzeari buruzko preskripzio-aldietan ere.

Eskubideak: Zein eskubide dituzu datuak ematen dizkiguzunean?

Edozein pertsonak EITB TALDEA osatzen duten enpresak bere datu pertsonalak tratatzen ari diren edo ez jakiteko eskubidea du.

Interesdunek beren datu pertsonalak eskuratzeko, datu okerrak zuzentzeko eskatzeko, edo hala badagokio, ezabatzeko eskatzeko eskubidea dute, besteak beste, datuak dagoeneko ez badira beharrezkoak horiek jasotzea eragin zuen xederako.

Inguruabar jakin batzuetan, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahal izango dute. Kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo horien aurrean defendatzeko bakarrik gordeko ditugu.

Inguruabar jakin batzuetan, interesdunek beren datuak tratatzearen kontra egin dezakete, beren egoera zehatzarekin lotutako arrazoiengatik. Kasu horretan, EITB TALDEKO enpresek datuak tratatzeari utziko diote, ezinbesteko arrazoi legitimoengatik edo erreklamazio posibleak egin edo horien aurrean defendatzeko izan ezik.

Interesdunek datuen eramangarritasuna eskatu ahal izango dute, EITB TALDEARI eman dizkioten datuak formatu egituratu batean lortzeko, erabilera komunekoan eta irakurketa mekanikokoan, bere horretan deskargatuak izateko edo EITB TALDEAK beste erakunde bati transmititzeko.

Interesdunak dbo-dpd@eitb.eus helbidera mezu elektroniko bat bidaliz gauzatu ditzake bere eskubideak. Gainera, Datuak Babesteko Agentziari erreklamazio bat aurkez diezaioke, bereziki, bere eskubideen gauzatzean gogobeteta geratu ez bada, www.agpd.es webgunean adierazitako posta-helbidera eta/edo elektronikora idatziz.

Segurtasuna

Datuak modu konfidentzialean tratatuko dira, alteratzea, galtzea, edo baimenik gabe tratatu edo eskuratzea saihesteko egokiak diren segurtasun-neurri teknikoen eta antolaketakoen pean.

Datu pertsonalen kudeaketa

Datu pertsonalen kudeaketaren inguruko informazioari buruzko pribatutasun politika.

Arduraduna: Nor da zure datuen tratamenduaren arduraduna?

EITB-EUSKAL IRRATI TELEBISTA ERAKUNDE PUBLIKOAk (Q0191001G), tratamenduaren eragile gisa, pribatutasun tratamenduei lotutako eskubideak kudeatzen ditu, bai beretzat, bai EITB Media SAUrentzat (A48139232), tratamenduaren arduradun gisa ere jokatuta; halaber, erakunde publikoa da beretzat egiten duen tratamenduaren arduraduna.

Helbidea: Basurtuko Kaputxinoen kalea 2, 48913 Bilbo- Bizkaia

Telefonoa: 94 656 3000

Eskubideak baliatu ahal izateko helbidea: EITBren Aholkularitza Juridikoa, Basurtuko Kaputxinoak, 2, Bilbo - 48013 (Bizkaia)

Datuak babesteko ordezkariarekin harremanetan jartzeko datuak: dbo-dpd@eitb.eus

Xedea: Zertarako tratatzen ditugu zure datuak?

Datu pertsonalen tratamenduarekin lotutako eskubideak baliatzeko egiten diren eskaerei erantzutea, eta haiek kudeatzea eta ebaztea. Izen-abizenak

Legitimazioa: Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Lege-betebeharra betetzea: DBEOren 6.1.c) art.

Hartzaileak: Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Legeak ezarritakoak eta tratamendu honen eremuan aplikatu beharrekoak.

Nazioarteko transferentziak:

Tratamendu honen eremuan ez da halakorik egiten.

Kontserbazioa:

Urtebetez, eskubideak baliatzeko prozesua amaitzen denetik aurrera, edo, bestela, kontrol-agintariak erabaki irmoa ematen duen unetik aurrera.

Eskubideak: Zein eskubide dituzu datuak ematen dizkiguzunean?

Edozein pertsonak EITB TALDEA osatzen duten enpresak bere datu pertsonalak tratatzen ari diren edo ez jakiteko eskubidea du.

Interesdunek beren datu pertsonalak eskuratzeko, datu okerrak zuzentzeko eskatzeko, edo hala badagokio, ezabatzeko eskatzeko eskubidea dute, besteak beste, datuak dagoeneko ez badira beharrezkoak horiek jasotzea eragin zuen xederako.

Inguruabar jakin batzuetan, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahal izango dute. Kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo horien aurrean defendatzeko bakarrik gordeko ditugu.

Inguruabar jakin batzuetan, interesdunek beren datuak tratatzearen kontra egin dezakete, beren egoera zehatzarekin lotutako arrazoiengatik. Kasu horretan, EITB TALDEKO enpresek datuak tratatzeari utziko diote, ezinbesteko arrazoi legitimoengatik edo erreklamazio posibleak egin edo horien aurrean defendatzeko izan ezik.

Interesdunek datuen eramangarritasuna eskatu ahal izango dute, EITB TALDEARI eman dizkioten datuak formatu egituratu batean lortzeko, erabilera komunekoan eta irakurketa mekanikokoan, bere horretan deskargatuak izateko edo EITB TALDEAK beste erakunde bati transmititzeko.

Interesdunak dbo-dpd@eitb.eus helbidera mezu elektroniko bat bidaliz gauzatu ditzake bere eskubideak. Gainera, Datuak Babesteko Agentziari erreklamazio bat aurkez diezaioke, bereziki, bere eskubideen gauzatzean gogobeteta geratu ez bada, www.agpd.es webgunean adierazitako posta-helbidera eta/edo elektronikora idatziz.

Segurtasuna

Datuak modu konfidentzialean tratatuko dira, alteratzea, galtzea, edo baimenik gabe tratatu edo eskuratzea saihesteko egokiak diren segurtasun-neurri teknikoen eta antolaketakoen pean.

Ekitaldiak

Ekitaldien inguruko informazioari buruzko pribatutasun politika.

Arduraduna: Nor da zure datuen tratamenduaren arduraduna?

EITB-EUSKAL IRRATI TELEBISTA ERAKUNDE PUBLIKOAk (Q0191001G), tratamenduaren eragile gisa, ekimenak kudeatzen ditu EITB Media SAUrentzat (A48139232), tratamenduaren arduradun gisa ere jokatuta; halaber, erakunde publikoa da beretzat egiten duen tratamenduaren arduraduna.

Helbidea: Basurtuko Kaputxinoen kalea 2, 48913 Bilbo- Bizkaia

Telefonoa: 94 656 3000

Eskubideak baliatu ahal izateko helbidea: EITBren Aholkularitza Juridikoa, Basurtuko Kaputxinoak, 2, Bilbo - 48013 (Bizkaia)

Datuak babesteko ordezkariarekin harremanetan jartzeko datuak: dbo-dpd@eitb.eus

Xedea: Zertarako tratatzen ditugu zure datuak?

EITB taldeko erakundeek antolatutako edo parte hartutako ekitaldi, jardunaldi eta gertakizunen hedapenari, informazio-eskaerari, inskripzioari eta garapenari buruzko informazio pertsonala kudeatzea. Parte-hartzaileen irudi-eskubideak erabiltzeko baimenak. EITB taldeko erakundeek antolatutako edo parte hartutako ekitaldien garapenari buruzko ikus-entzunezko materiala lortzea, eta webgune, sare sozial, hedabide eta informazio-buletin edo argitalpenen bitartez zabaltzea. Beste ekitaldi batzuetarako eta EITB taldea osatzen duten erakundeen jarduera eta zerbitzuetarako gonbidapenak bidaltzea, bitarteko fisiko eta/edo elektronikoen bidez. Gogobetetasunari eta zerbitzuaren kalitateari buruzko inkestak egitea.

Legitimazioa: Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Baimena: DBEOren 6.1.a) art.
Interes legitimoa: DBEOren 6.1.f) art.

Hartzaileak: Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Legeak ezarritakoak eta tratamendu honen eremuan aplikatu beharrekoak, baita ekitaldia webgunearen, sare sozialen, hedabideen eta informatzeko buletinen edo argitalpenen bitartez zabaltzeko aplikatu beharrekoak ere.

Nazioarteko transferentziak:

Tratamendu honen eremuan ez da halakorik egiten.

Kontserbazioa:

Datu pertsonal ekonomikoak hamar urtez gordeko dira, hori baita zerga-administrazioaren egiaztatze-jarduerari dagokion preskripzio-aldia, gertaeraren ekitalditik zenbatzen hasita.

Gainerako xedeetarako datuak interesdunak aurka egin arte gordeko dira, edo aurka egindakoa tratamenduari baja eman arte.

Eskubideak: Zein eskubide dituzu datuak ematen dizkiguzunean?

Edozein pertsonak EITB TALDEA osatzen duten enpresak bere datu pertsonalak tratatzen ari diren edo ez jakiteko eskubidea du.

Interesdunek beren datu pertsonalak eskuratzeko, datu okerrak zuzentzeko eskatzeko, edo hala badagokio, ezabatzeko eskatzeko eskubidea dute, besteak beste, datuak dagoeneko ez badira beharrezkoak horiek jasotzea eragin zuen xederako.

Inguruabar jakin batzuetan, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahal izango dute. Kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo horien aurrean defendatzeko bakarrik gordeko ditugu.

Inguruabar jakin batzuetan, interesdunek beren datuak tratatzearen kontra egin dezakete, beren egoera zehatzarekin lotutako arrazoiengatik. Kasu horretan, EITB TALDEKO enpresek datuak tratatzeari utziko diote, ezinbesteko arrazoi legitimoengatik edo erreklamazio posibleak egin edo horien aurrean defendatzeko izan ezik.

Interesdunek datuen eramangarritasuna eskatu ahal izango dute, EITB TALDEARI eman dizkioten datuak formatu egituratu batean lortzeko, erabilera komunekoan eta irakurketa mekanikokoan, bere horretan deskargatuak izateko edo EITB TALDEAK beste erakunde bati transmititzeko.

Interesdunak dbo-dpd@eitb.eus helbidera mezu elektroniko bat bidaliz gauzatu ditzake bere eskubideak. Gainera, Datuak Babesteko Agentziari erreklamazio bat aurkez diezaioke, bereziki, bere eskubideen gauzatzean gogobeteta geratu ez bada, www.agpd.es webgunean adierazitako posta-helbidera eta/edo elektronikora idatziz.

Segurtasuna

Datuak modu konfidentzialean tratatuko dira, alteratzea, galtzea, edo baimenik gabe tratatu edo eskuratzea saihesteko egokiak diren segurtasun-neurri teknikoen eta antolaketakoen pean.

Dokumentu-funtsak

Dokumentu-funtsen inguruko informazioari buruzko pribatutasun politika.

Arduraduna: Nor da zure datuen tratamenduaren arduraduna?

EITB-EUSKAL IRRATI TELEBISTA ERAKUNDE PUBLIKOAk (Q0191001G), tratamenduaren eragile gisa, dokumentu funtsak kudeatzen ditu, bai beretzat, bai EITB Media SAUrentzat (A48139232), tratamenduaren arduradun gisa ere jokatuta; halaber, erakunde publikoa da beretzat egiten duen tratamenduaren arduraduna.

Helbidea: Basurtuko Kaputxinoen kalea 2, 48913 Bilbo- Bizkaia

Telefonoa: 94 656 3000

Eskubideak baliatu ahal izateko helbidea: EITBren Aholkularitza Juridikoa, Basurtuko Kaputxinoak, 2, Bilbo - 48013 (Bizkaia)

Datuak babesteko ordezkariarekin harremanetan jartzeko datuak: dbo-dpd@eitb.eus

Xedea: Zertarako tratatzen ditugu zure datuak?

Irrati eta telebistako programen barruko informazio pertsonalaren kudeaketa. Informazioaren oinarria hau izan daiteke: prentsa-dokumentuak, audio- eta bideo-euskarriak eta editatzeko nahiz EITB taldeko erakundeen bitarteko telematikoen, sare sozialen, hedabideen eta/edo argitalpenen bitartez hedatzeko beste euskarri informatizatu batzuk.

Legitimazioa: Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Interes publikoa eta interes legitimoa: DBEOaren 6.1.e) eta f) art.

Hartzaileak: Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Legeak ezarritakoaren arabera tratamendu honen eremuan aplikatzekoak direnak, eta taldeko erakundeetan, sare sozialetan, hedabideetan eta/edo argitalpenetan jakinaraztekoak.

Nazioarteko transferentziak:

Tratamendu honen eremuan ez da halakorik egiten.

Kontserbazioa:

Denbora mugagabean, artxibo historikoa delako, ahazteko eskubidea baliatu ezean.

Eskubideak: Zein eskubide dituzu datuak ematen dizkiguzunean?

Edozein pertsonak EITB TALDEA osatzen duten enpresak bere datu pertsonalak tratatzen ari diren edo ez jakiteko eskubidea du.

Interesdunek beren datu pertsonalak eskuratzeko, datu okerrak zuzentzeko eskatzeko, edo hala badagokio, ezabatzeko eskatzeko eskubidea dute, besteak beste, datuak dagoeneko ez badira beharrezkoak horiek jasotzea eragin zuen xederako.

Inguruabar jakin batzuetan, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahal izango dute. Kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo horien aurrean defendatzeko bakarrik gordeko ditugu.

Inguruabar jakin batzuetan, interesdunek beren datuak tratatzearen kontra egin dezakete, beren egoera zehatzarekin lotutako arrazoiengatik. Kasu horretan, EITB TALDEKO enpresek datuak tratatzeari utziko diote, ezinbesteko arrazoi legitimoengatik edo erreklamazio posibleak egin edo horien aurrean defendatzeko izan ezik.

Interesdunek datuen eramangarritasuna eskatu ahal izango dute, EITB TALDEARI eman dizkioten datuak formatu egituratu batean lortzeko, erabilera komunekoan eta irakurketa mekanikokoan, bere horretan deskargatuak izateko edo EITB TALDEAK beste erakunde bati transmititzeko.

Interesdunak dbo-dpd@eitb.eus helbidera mezu elektroniko bat bidaliz gauzatu ditzake bere eskubideak. Gainera, Datuak Babesteko Agentziari erreklamazio bat aurkez diezaioke, bereziki, bere eskubideen gauzatzean gogobeteta geratu ez bada, www.agpd.es webgunean adierazitako posta-helbidera eta/edo elektronikora idatziz.

Segurtasuna

Datuak modu konfidentzialean tratatuko dira, alteratzea, galtzea, edo baimenik gabe tratatu edo eskuratzea saihesteko egokiak diren segurtasun-neurri teknikoen eta antolaketakoen pean.

Newsletterra

Newsletterraren inguruko informazioari buruzko pribatutasun politika.

Arduraduna: Nor da zure datuen tratamenduaren arduraduna?

EITB Media SAUk (A48139232), tratamenduaren eragile gisa, newsletterra kudeatzen du EITB-EUSKAL IRRATI TELEBISTA ERAKUNDE PUBLIKOArentzat (Q0191001G), eta beretzat egiten duen tratamenduaren erabileraren arduraduna da.

Helbidea: Basurtuko Kaputxinoen kalea 2, 48913 Bilbo- Bizkaia

Telefonoa: 94 656 3000

Eskubideak baliatu ahal izateko helbidea: EITBren Aholkularitza Juridikoa, Basurtuko Kaputxinoak, 2, Bilbo - 48013 (Bizkaia)

Datuak babesteko ordezkariarekin harremanetan jartzeko datuak:-dpd@eitb.eus

Xedea: Zertarako tratatzen ditugu zure datuak?

Harpideentzat EITB taldeari buruz informatzeko aldizkari digitalaren bidalketa, ekitaldi eta zozketetarako gonbidapenen bidalketa elektronikoa eta EITB taldea ostatzen duten erakundeen jarduera eta zerbitzuei buruzko informazioaren bidalketa kudeatzea.

Legitimazioa: Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Baimena: DBEOren 6.1.a) art.

Hartzaileak: Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Legeak ezarritakoak eta tratamendu honen eremuan aplikatu beharrekoak.

Nazioarteko transferentziak:

Tratamendu honen eremuan ez da halakorik egiten.

Kontserbazioa:

Pertsonak tratamenduari aurka egin nahi diola adierazi arte gordeko dira datu pertsonalak.

Eskubideak: Zein eskubide dituzu datuak ematen dizkiguzunean?

Edozein pertsonak EITB TALDEA osatzen duten enpresak bere datu pertsonalak tratatzen ari diren edo ez jakiteko eskubidea du.

Interesdunek beren datu pertsonalak eskuratzeko, datu okerrak zuzentzeko eskatzeko, edo hala badagokio, ezabatzeko eskatzeko eskubidea dute, besteak beste, datuak dagoeneko ez badira beharrezkoak horiek jasotzea eragin zuen xederako.

Inguruabar jakin batzuetan, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahal izango dute. Kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo horien aurrean defendatzeko bakarrik gordeko ditugu.

Inguruabar jakin batzuetan, interesdunek beren datuak tratatzearen kontra egin dezakete, beren egoera zehatzarekin lotutako arrazoiengatik. Kasu horretan, EITB TALDEKO enpresek datuak tratatzeari utziko diote, ezinbesteko arrazoi legitimoengatik edo erreklamazio posibleak egin edo horien aurrean defendatzeko izan ezik.

Interesdunek datuen eramangarritasuna eskatu ahal izango dute, EITB TALDEARI eman dizkioten datuak formatu egituratu batean lortzeko, erabilera komunekoan eta irakurketa mekanikokoan, bere horretan deskargatuak izateko edo EITB TALDEAK beste erakunde bati transmititzeko.

Interesdunak dbo-dpd@eitb.eus helbidera mezu elektroniko bat bidaliz gauzatu ditzake bere eskubideak. Gainera, Datuak Babesteko Agentziari erreklamazio bat aurkez diezaioke, bereziki, bere eskubideen gauzatzean gogobeteta geratu ez bada, www.agpd.es webgunean adierazitako posta-helbidera eta/edo elektronikora idatziz.

Segurtasuna

Datuak modu konfidentzialean tratatuko dira, alteratzea, galtzea, edo baimenik gabe tratatu edo eskuratzea saihesteko egokiak diren segurtasun-neurri teknikoen eta antolaketakoen pean.

Parte-hartze interaktiboa

Parte-hartze interaktiboaren inguruko informazioari buruzko pribatutasun politika.

Arduraduna: Nor da zure datuen tratamenduaren arduraduna?

EITB Media SAUk (A48139232), tratamenduaren eragile gisa, parte-hartze interaktiboa kudeatzen du EITB-EUSKAL IRRATI TELEBISTA ERAKUNDE PUBLIKOArentzat (Q0191001G), eta bera da bere buruarentzat egiten duen tratamenduaren arduraduna.

Helbidea: Basurtuko Kaputxinoen kalea 2, 48913 Bilbo- Bizkaia

Telefonoa: 94 656 3000

Eskubideak baliatu ahal izateko helbidea: EITBren Aholkularitza Juridikoa, Basurtuko Kaputxinoak, 2, Bilbo - 48013 (Bizkaia)

Datuak babesteko ordezkariarekin harremanetan jartzeko datuak: dbo-dpd@eitb.eus

Xedea: Zertarako tratatzen ditugu zure datuak?

Hauei buruzko informazio pertsonalaren kudeaketa: lehiaketak, zozketak, argazki eta bideoen erreprodukzioa eta emisioa, newsletterren bidalketa, WhatsApp Gestión kudeatzea eta kontsulta, zalantza, kexa eta iradokizunei erantzutea. EITB zerbitzuen erabiltzaileen komunitatea, edozein plataformatan.

0tik 14 urtera bitarteko haurren komunitateari buruzko informazioaren kudeaketa (HIRU 3).

Ekitaldi eta zozketetarako gonbidapenak bidaltzea bitarteko fisiko nahiz elektronikoen bidez, baita EITB taldea ostatzen duten erakundeen jarduera eta zerbitzuak ere.

Gogobetetasunari eta zerbitzuaren kalitateari buruzko inkestak egitea.

Legitimazioa: Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Baimena: DBEOren 6.1.a) art.

Hartzaileak: Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Legeak ezarritakoaren arabera tratamendu honen eremuan aplikatzekoak direnak (hartzaileak), baita zerbitzuari euskarri emateko beharrezko direnak ere (tratamenduaren arduraduna).

Nazioarteko transferentziak:

Tratamendu honen eremuan ez da halakorik egiten.

Kontserbazioa:

Urtebetez, erakundearekiko harremana edo kontsultaren kudeaketa amaitzen denetik.

Adingabeen komunitateari dagokionez, 14 urte bete arte, borondatez baja ematen diotenean izan ezik.

Eskubideak: Zein eskubide dituzu datuak ematen dizkiguzunean?

Edozein pertsonak EITB TALDEA osatzen duten enpresak bere datu pertsonalak tratatzen ari diren edo ez jakiteko eskubidea du.

Interesdunek beren datu pertsonalak eskuratzeko, datu okerrak zuzentzeko eskatzeko, edo hala badagokio, ezabatzeko eskatzeko eskubidea dute, besteak beste, datuak dagoeneko ez badira beharrezkoak horiek jasotzea eragin zuen xederako.

Inguruabar jakin batzuetan, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahal izango dute. Kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo horien aurrean defendatzeko bakarrik gordeko ditugu.

Inguruabar jakin batzuetan, interesdunek beren datuak tratatzearen kontra egin dezakete, beren egoera zehatzarekin lotutako arrazoiengatik. Kasu horretan, EITB TALDEKO enpresek datuak tratatzeari utziko diote, ezinbesteko arrazoi legitimoengatik edo erreklamazio posibleak egin edo horien aurrean defendatzeko izan ezik.

Interesdunek datuen eramangarritasuna eskatu ahal izango dute, EITB TALDEARI eman dizkioten datuak formatu egituratu batean lortzeko, erabilera komunekoan eta irakurketa mekanikokoan, bere horretan deskargatuak izateko edo EITB TALDEAK beste erakunde bati transmititzeko.

Interesdunak dbo-dpd@eitb.eus helbidera mezu elektroniko bat bidaliz gauzatu ditzake bere eskubideak. Gainera, Datuak Babesteko Agentziari erreklamazio bat aurkez diezaioke, bereziki, bere eskubideen gauzatzean gogobeteta geratu ez bada, www.agpd.es webgunean adierazitako posta-helbidera eta/edo elektronikora idatziz.

Segurtasuna

Datuak modu konfidentzialean tratatuko dira, alteratzea, galtzea, edo baimenik gabe tratatu edo eskuratzea saihesteko egokiak diren segurtasun-neurri teknikoen eta antolaketakoen pean.

Sarrera erregistroa

Sarrera erregistroen inguruko informazioari buruzko pribatutasun politika.

Arduraduna: Nor da zure datuen tratamenduaren arduraduna?

EITB-EUSKAL IRRATI TELEBISTA ERAKUNDE PUBLIKOAk (Q0191001G), tratamenduaren eragile gisa, EITB Taldearen eraikinetarako sarbideak kudeatzen ditu, bai beretzat, bai EITB Media SAUrentzat (A48139232). Horietako bakoitza da tratamenduaren arduraduna, eta baita beretzat egiten duen tratamenduaren arduraduna ere.

Helbidea: Basurtuko Kaputxinoen kalea 2, 48913 Bilbo- Bizkaia

Telefonoa: 94 656 3000

Eskubideak baliatu ahal izateko helbidea: EITBren Aholkularitza Juridikoa, Basurtuko Kaputxinoak, 2, Bilbo - 48013 (Bizkaia)

Datuak babesteko ordezkariarekin harremanetan jartzeko datuak: dbo-dpd@eitb.eus

Xedea: Zertarako tratatzen ditugu zure datuak?

Erakundearen instalaziora datozen bisitarien sarbidea kudeatzea, presentziaren kontrola egiteko; langileen ordutegiaren kontrola, nominako datu aldakorretarako; gonbidatuen eta bertaratutako ikus-entzuleen bisiten kontrola; aparkalekurako sarbidearen kontrola; kontrata eta azpikontratetako langileen sarbidea; eraikinaren ebakuazioaren kudeaketa.

Legitimazioa: Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Interes legitimoa: DBEOren 6.1.f) art.

Kontratu-harremana: DBEOren 6.1.c) art.

Hartzaileak: Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Legeak ezarritakoaren arabera tratamendu honen eremuan aplikatu beharrekoak.

Nazioarteko transferentziak:

Tratamendu honen eremuan ez da halakorik egiten.

Kontserbazioa:

Hilabete, bisitariak badira.

Urtebete, kontratetako langileak badira.

Eskubideak: Zein eskubide dituzu datuak ematen dizkiguzunean?

Edozein pertsonak EITB TALDEA osatzen duten enpresak bere datu pertsonalak tratatzen ari diren edo ez jakiteko eskubidea du.

Interesdunek beren datu pertsonalak eskuratzeko, datu okerrak zuzentzeko eskatzeko, edo hala badagokio, ezabatzeko eskatzeko eskubidea dute, besteak beste, datuak dagoeneko ez badira beharrezkoak horiek jasotzea eragin zuen xederako.

Inguruabar jakin batzuetan, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahal izango dute. Kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo horien aurrean defendatzeko bakarrik gordeko ditugu.

Inguruabar jakin batzuetan, interesdunek beren datuak tratatzearen kontra egin dezakete, beren egoera zehatzarekin lotutako arrazoiengatik. Kasu horretan, EITB TALDEKO enpresek datuak tratatzeari utziko diote, ezinbesteko arrazoi legitimoengatik edo erreklamazio posibleak egin edo horien aurrean defendatzeko izan ezik.

Interesdunek datuen eramangarritasuna eskatu ahal izango dute, EITB TALDEARI eman dizkioten datuak formatu egituratu batean lortzeko, erabilera komunekoan eta irakurketa mekanikokoan, bere horretan deskargatuak izateko edo EITB TALDEAK beste erakunde bati transmititzeko.

Interesdunak dbo-dpd@eitb.eus helbidera mezu elektroniko bat bidaliz gauzatu ditzake bere eskubideak. Gainera, Datuak Babesteko Agentziari erreklamazio bat aurkez diezaioke, bereziki, bere eskubideen gauzatzean gogobeteta geratu ez bada, www.agpd.es webgunean adierazitako posta-helbidera eta/edo elektronikora idatziz.

Segurtasuna

Datuak modu konfidentzialean tratatuko dira, alteratzea, galtzea, edo baimenik gabe tratatu edo eskuratzea saihesteko egokiak diren segurtasun-neurri teknikoen eta antolaketakoen pean.

Segurtasuna

Segurtasunaren inguruko informazioari buruzko pribatutasun politika.

Arduraduna: Nor da zure datuen tratamenduaren arduraduna?

EITB-EUSKAL IRRATI TELEBISTA ERAKUNDE PUBLIKOAk (Q0191001G), tratamenduaren eragile gisa, bideozaintza kudeatzen du, bai beretzat, bai EITB Media SAUrentzat (A48139232), tratamenduaren arduradun gisa ere jokatuta; halaber, erakunde publikoa da beretzat egiten duen tratamenduaren arduraduna.

Helbidea: Basurtuko Kaputxinoen kalea 2, 48913 Bilbo, Bizkaia

Telefonoa: 94 656 3000

Eskubideak baliatu ahal izateko helbidea: EITBren Aholkularitza Juridikoa, Basurtuko Kaputxinoak, 2, Bilbo - 48013 (Bizkaia)

Datuak babesteko ordezkariarekin harremanetan jartzeko datuak:-dpd@eitb.eus.

Xedea: Zertarako tratatzen ditugu zure datuak?

EITB, ETB, EUSKO IRRATIA eta RADIO VITORIA dauden eraikinetan pertsonen eta instalazioen segurtasunerako dauden ikus-entzunezko grabazio-mekanismoen bitartez lortutako informazio pertsonalaren kudeaketa.

Legitimazioa: Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Interes legitimoa: DBEOren 6.1.f) art.

Hartzaileak: Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Legeak ezarritakoaren arabera tratamendu honen eremuan aplikatu beharrekoak.

Nazioarteko transferentziak:

Tratamendu honen eremuan ez da halakorik egiten.

Kontserbazioa:

Hilabetez, gehienez ere.

Eskubideak: Zein eskubide dituzu datuak ematen dizkiguzunean?

Edozein pertsonak EITB TALDEA osatzen duten enpresak bere datu pertsonalak tratatzen ari diren edo ez jakiteko eskubidea du.

Interesdunek beren datu pertsonalak eskuratzeko, datu okerrak zuzentzeko eskatzeko, edo hala badagokio, ezabatzeko eskatzeko eskubidea dute, besteak beste, datuak dagoeneko ez badira beharrezkoak horiek jasotzea eragin zuen xederako.

Inguruabar jakin batzuetan, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahal izango dute. Kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo horien aurrean defendatzeko bakarrik gordeko ditugu.

Inguruabar jakin batzuetan, interesdunek beren datuak tratatzearen kontra egin dezakete, beren egoera zehatzarekin lotutako arrazoiengatik. Kasu horretan, EITB TALDEKO enpresek datuak tratatzeari utziko diote, ezinbesteko arrazoi legitimoengatik edo erreklamazio posibleak egin edo horien aurrean defendatzeko izan ezik.

Interesdunek datuen eramangarritasuna eskatu ahal izango dute, EITB TALDEARI eman dizkioten datuak formatu egituratu batean lortzeko, erabilera komunekoan eta irakurketa mekanikokoan, bere horretan deskargatuak izateko edo EITB TALDEAK beste erakunde bati transmititzeko.

Interesdunak dbo-dpd@eitb.eus helbidera mezu elektroniko bat bidaliz gauzatu ditzake bere eskubideak. Gainera, Datuak Babesteko Agentziari erreklamazio bat aurkez diezaioke, bereziki, bere eskubideen gauzatzean gogobeteta geratu ez bada, www.agpd.es webgunean adierazitako posta-helbidera eta/edo elektronikora idatziz.

Segurtasuna

Datuak modu konfidentzialean tratatuko dira, alteratzea, galtzea, edo baimenik gabe tratatu edo eskuratzea saihesteko egokiak diren segurtasun-neurri teknikoen eta antolaketakoen pean.

EITB Maratoia

EITB Maratoiaren inguruko informazioari buruzko pribatutasun politika.

Arduraduna: Nor da zure datuen tratamenduaren arduraduna?

ETB telebistak kudeatzen ditu datu pertsonalak.

EITBk, tratamenduaren arduradun gisa, sustapeneko eta komunikazioko zerbitzua kudeatzen du.

Datu pertsonalak EITB Media SAUk (A48139232) kudeatzen ditu. EITB-EUSKAL IRRATI TELEBISTA ERAKUNDE PUBLIKOAk (Q0191001G), tratamenduaren eragile gisa, promozio eta komunikazio zerbitzua kudeatzen du.

Helbidea: Basurtuko Kaputxinoen kalea 2, 48913 Bilbo, Bizkaia

Telefonoa: 94 656 3000

Eskubideak baliatu ahal izateko helbidea: EITBren Aholkularitza Juridikoa, Basurtuko Kaputxinoak, 2, Bilbo - 48013 (Bizkaia)

Datuak babesteko ordezkariarekin harremanetan jartzeko datuak: dbo-dpd@eitb.eus.

Xedea: Zertarako tratatzen ditugu zure datuak?

Kausa sozialetarako dohaintza ekonomikoa sustatzeko esku hartzeei buruzko informazio pertsonala kudeatzea.

Legitimazioa: Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Baimena: DBEOren 6.1.a) art..

Hartzaileak: Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Legeak ezarritakoak eta tratamendu honen eremuan aplikatu beharrekoak.

Nazioarteko transferentziak:

Tratamendu honen eremuan ez da halakorik egiten.

Kontserbazioa:

Ekitaldia egitearekin lotutako gestioak amaitu arte. Datu ekonomikoak hamar urtez gordeko dira, hori baita zerga-administrazioaren egiaztatze-jarduerari dagokion preskripzio-epea, gertaerari dagokion urteko ekitalditik zenbatzen hasita.

Eskubideak: Zein eskubide dituzu datuak ematen dizkiguzunean?

Edozein pertsonak EITB TALDEA osatzen duten enpresak bere datu pertsonalak tratatzen ari diren edo ez jakiteko eskubidea du.

Interesdunek beren datu pertsonalak eskuratzeko, datu okerrak zuzentzeko eskatzeko, edo hala badagokio, ezabatzeko eskatzeko eskubidea dute, besteak beste, datuak dagoeneko ez badira beharrezkoak horiek jasotzea eragin zuen xederako.

Inguruabar jakin batzuetan, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahal izango dute. Kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo horien aurrean defendatzeko bakarrik gordeko ditugu.

Inguruabar jakin batzuetan, interesdunek beren datuak tratatzearen kontra egin dezakete, beren egoera zehatzarekin lotutako arrazoiengatik. Kasu horretan, EITB TALDEKO enpresek datuak tratatzeari utziko diote, ezinbesteko arrazoi legitimoengatik edo erreklamazio posibleak egin edo horien aurrean defendatzeko izan ezik.

Interesdunek datuen eramangarritasuna eskatu ahal izango dute, EITB TALDEARI eman dizkioten datuak formatu egituratu batean lortzeko, erabilera komunekoan eta irakurketa mekanikokoan, bere horretan deskargatuak izateko edo EITB TALDEAK beste erakunde bati transmititzeko.

Interesdunak dbo-dpd@eitb.eus helbidera mezu elektroniko bat bidaliz gauzatu ditzake bere eskubideak. Gainera, Datuak Babesteko Agentziari erreklamazio bat aurkez diezaioke, bereziki, bere eskubideen gauzatzean gogobeteta geratu ez bada, www.agpd.es webgunean adierazitako posta-helbidera eta/edo elektronikora idatziz.

Segurtasuna

Datuak modu konfidentzialean tratatuko dira, alteratzea, galtzea, edo baimenik gabe tratatu edo eskuratzea saihesteko egokiak diren segurtasun-neurri teknikoen eta antolaketakoen pean.

Gardentasuna

Gardentasunaren inguruko informazioari buruzko pribatutasun politika.

Arduraduna: Nor da zure datuen tratamenduaren arduraduna?

EITBk, tratamenduaren erantzule gisa, jarduera hori kudeatzen du, erakunde publikoa denez arauz behartuta baitago.

EITB-EUSKAL IRRATI TELEBISTA - RADIO TELEVISIÓN VASCA ERAKUNDE PUBLIKOA (Q0191001G)

Helbidea: Basurtuko Kaputxinoen kalea 2, 48913 Bilbo, Bizkaia

Telefonoa: 94 656 3000

Eskubideak baliatu ahal izateko helbidea: EITBren Aholkularitza Juridikoa (Araubidea), Basurtuko Kaputxinoen kalea 2, Bilbo 48013 (Bizkaia)

Datuak babesteko ordezkariarekin harremanetan jartzeko datuak:-dpd@eitb.eus

Xedea: Zertarako tratatzen ditugu zure datuak?

Herritarrekiko harremanei buruzko informazio pertsonala kudeatzea, gardentasunaren eremuan, informazio publikora sartzeari buruzko araudia aplikatuz.

Legitimazioa:  Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Lege-betebeharra betetzea: Datuak Babesteko Europako Erregelamendua, abenduaren 9ko 19/2013 Legeak (gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa) ezarritakoaren arabera. 9/2017 Legea, urriaren 30ekoa, Sektore Publikoko Kontratuena.

Hartzaileak: Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Legeak ezarritakoaren arabera tratamendu honen eremuan aplikatzekoak direnak.

Informazio publikoa.

Nazioarteko transferentziak:

Tratamendu honen eremuan ez da halakorik egiten.

Kontserbazioa:

Gardentasunaren xede den eremu bakoitzeko legeria sektorialak estatuko legeriari jarraikiz ezarritakoak (autonomia-erkidegoko Gardentasun Legea, onartzen den unetik).

Eskubideak: Zein eskubide dituzu datuak ematen dizkiguzunean?

Edozein pertsonak EITB TALDEA osatzen duten enpresak bere datu pertsonalak tratatzen ari diren edo ez jakiteko eskubidea du.

Interesdunek beren datu pertsonalak eskuratzeko, datu okerrak zuzentzeko eskatzeko, edo hala badagokio, ezabatzeko eskatzeko eskubidea dute, besteak beste, datuak dagoeneko ez badira beharrezkoak horiek jasotzea eragin zuen xederako.

Inguruabar jakin batzuetan, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahal izango dute. Kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo horien aurrean defendatzeko bakarrik gordeko ditugu.

Inguruabar jakin batzuetan, interesdunek beren datuak tratatzearen kontra egin dezakete, beren egoera zehatzarekin lotutako arrazoiengatik. Kasu horretan, EITB TALDEKO enpresek datuak tratatzeari utziko diote, ezinbesteko arrazoi legitimoengatik edo erreklamazio posibleak egin edo horien aurrean defendatzeko izan ezik.

Interesdunek datuen eramangarritasuna eskatu ahal izango dute, EITB TALDEARI eman dizkioten datuak formatu egituratu batean lortzeko, erabilera komunekoan eta irakurketa mekanikokoan, bere horretan deskargatuak izateko edo EITB TALDEAK beste erakunde bati transmititzeko.

Interesdunak dbo-dpd@eitb.eus helbidera mezu elektroniko bat bidaliz gauzatu ditzake bere eskubideak. Gainera, Datuak Babesteko Agentziari erreklamazio bat aurkez diezaioke, bereziki, bere eskubideen gauzatzean gogobeteta geratu ez bada, www.agpd.es webgunean adierazitako posta-helbidera eta/edo elektronikora idatziz.

Segurtasuna

Datuak modu konfidentzialean tratatuko dira, alteratzea, galtzea, edo baimenik gabe tratatu edo eskuratzea saihesteko egokiak diren segurtasun-neurri teknikoen eta antolaketakoen pean.